HOTELLI KAJAANI 100 €
Onnelantie 1, 87100 Kajaani
puh. 030 608 6100
www.hotellikajaani.fi
9.–14.7. Hyvänmielen loma

Hae tuetulle täysihoitolomalle
Tuetut lomat toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella
Veikkauksen tuotoista. Tuettu loma myönnetään taloudellisin,
terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Loma voidaan myöntää
korkeintaan joka toinen vuosi. Jokainen hakemus käsitellään
yksilöllisesti ja luottamuksellisesti. Lomahakemukset on täytettävä
huolellisesti. Puutteellisia hakemuksia emme voi käsitellä.
Hakemukseen on hyvä laittaa vaihtoehtoja lomien ajankohdista ja
lomakohteista. Tutustu lomakohteisiin etukäteen kotisivuillamme.
Hakemuksessa on ilmoitettava aiemmin myönnetyt tuetut lomat. Myös muilta
lomajärjestöiltä saadut tuetut lomat on ilmoitettava. Loman kustannuksista
peritään omavastuuosuus, joka vaihtelee lomakohteittain. Alle 16-vuotiaat
lomailevat maksutta huoltajan kanssa. Jos loman saanut sairastuu tai työllistyy,
niin maksettu omavastuuosuus palautetaan todistusta vastaan.
Hakemukseen on merkittävä sellaiset terveyteen liittyvät seikat, jotka
lomakohteen on hyvä huomioida (mm. pyörätuoli, rollaattori, erityisruokavaliot
jne.). Aikuisilta edellytetään omatoimista selviytymistä ruokailuista,
peseytymisestä, pukeutumisesta, liikkumisesta sekä lääkkeiden ottamisesta.
Lapsiperhelomilla lapset ovat huoltajan vastuulla.
Majoitus on aikuislomajaksoilla kahden hengen huoneissa.
Lapsiperhelomilla majoitus on perhehuoneissa (vaihtelee lomakohteittain).
Lemmikkieläinten mukaan ottamisesta lomajaksoille on ilmoitettava
hakemuksessa. Asiasta on sovittava etukäteen lomakohteen kanssa.

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti kotisivuillamme www.hyvinvointilomat.fi.
Lomahakemuksia ja esitteitä voi tilata puh. 010 830 3400 (ma–pe klo 9.00–12.00).
Jos ilmoitat lomahakemuksessa sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostiisi
vahvistuspyynnön. Näin varmistetaan, että sähköpostiosoitteesi on tallentunut
oikein. Kuittaa tämä viesti painamalla viestissä olevaa linkkiä. Jos olet vahvistanut
sähköpostiosoitteesi oikeaksi ja mikäli tulet valituksi lomalle, kutsu ja lasku
lähetetään sähköpostiisi. Kutsu ja lasku tulevat kahtena erillisenä viestinä
PDF-muodossa osoitteesta: no-reply@lomajärjestot.fi.
Jos joillekin lomajaksoille jää vapaita paikkoja, tiedotamme niistä
kotisivuillamme. Näille lomajaksoille voi hakea varsinaisen hakuajan päätyttyä.
Lomapäätös Loman saajille ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse tai
sähköpostilla huhtikuun loppuun mennessä.
Tiesitkö? Loman kustannuksiin voi saada tukea kunnan
sosiaalitoimen, seurakunnan tai jonkun muun
tahon (säätiö, yhdistys,…) kautta. Tiedustele tätä
mahdollisuutta kunnan sosiaalitoimistosta.

Jokaisella on oikeus virkistävään lomaan
Lomille on kolme hakuaikaa:
ELOKUUSSA
haetaan syksyn (lokakuujoulukuu)
tuetuille lomille
MARRASKUUSSA
haetaan kevään (tammikuutoukokuu)
tuetuille lomille
Jokaisella lapsella, nuorella, aikuisella ja ikäihmisellä on oikeus virkistävään
lomaan. Hyvinvointilomat järjestää tuettuja lomia perheille, työikäisille ja
ikäihmisille. Toiminnan avulla ihmiset saavat elämyksiä, virkistystä, uusia
ystävyyssuhteita sekä erilaisia tietoja ja taitoja. Hyvinvointilomat myöntää
tuettuja lomia taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.
MAALISKUUSSA
haetaan kesän (kesäkuusyyskuu)
tuetuille lomille
HYVINVOINTILOMAT
Varsinaisen hakuajan päätyttyä laitetaan jatkohakuun ne lomajaksot,
jotka eivät ole täynnä. Niistä saat tietoja kotisivuiltamme www.hyvinvointilomat.fi.
 viisi täysihoitovuorokautta.
 aamiainen, lounas ja päivällinen.
Lapsiperhelomilla on myös iltapala.
 majoitus kahden hengen huoneissa tai
perhelomilla perhehuoneissa
(vaihtelee
lomakohteittain).
 perhelomilla on kaksi kertaa kahden tunnin
ohjattu lastenhoito 3–6 vuotiaille lapsille
ryhmähoitona.
 omavastuuosuus vaihtelee
lomakohteittain (50–125 € VIISI
TÄYSIHOITOVUOROKAUTTA).
Alle 16-vuotiaat lomailevat
maksutta huoltajan kanssa.
 yhteistä ohjattua ohjelmaa on kaksi
kertaa päivässä. Tulo- ja lähtöpäivänä
ohjelma vaihtelee kohteittain.
Tuettu täysihoitoloma on:
Tuetun loman voi saada korkeintaan joka toinen vuosi. Hyvinvointilomat järjestää tuettuja
lomia erilaisissa lomakohteissa.